HURRUNGANE

The peak of Stølsmaradalstind is reachable from Avdalen Farm, but it is a stretch. If you start out from the valley of Stølsmaradalen, the hike is a bit shorter. 

 

The picture below shows you the peak of Austanbotntind with the valley of Utladalen in the background. This picture was taken from the glacier Ringsbreen. The easiest way to reach the top is to start out from the mountain road Tindevegen by the tollbooth, but the climb demands some use of safety equipment, so we encourage you to rent a guide from either Turtagrø or Bre & Fjell.

 

The easiest peak to reach in Hurrungane is the peak of Store Soleiebotntind. You can hike to the top from the tollbooth at the mountain road Tindevegen. The view from the top is spectacular. 

Another fantastic trip in Hurrungane is to reach the top of the peak of Ringstind via the valley of Ringsdalen, in spring before the snow melts.  The peak is better to reach using skiis, because the glacier can be very demanding during the summer. 

The view from the peak of Ringstind towards the peak of Stølsnostind and the peak of Falketind, with the valley of Utladalen in between. 

 

The peak of Store Skagastølstind seen from the peak of Ringstind. 

 

GRAVDALEN

Gravdalen var tidligere seter til Avdalen, og ligger en times tid opp i fjellet vest for Avdalen.

Turen følger ruta mot Stølsmaradalen fram til stiskille. Vår rute tar av til venstre og går først forbi Vårstølen. Hit dro man først til seters med buskapen. Videre jevnt bratt oppover til terrenget åpner seg og du ser de vakre setervollene på Gravdalen.

I det øverste selet kan du overnatte (ikke proviant), standard DNT lås.

STØLSMARADALEN/VETTI

 

Bratt opp fra Avdalen under Fuglenosi. Flott utsikt mot Utladalen. På veien vil du finne flere gamle furuer som er ødelagt av fluorgasser fra Årdal og Sunndal Verk. Heldigvis er utslippene blitt borte nå, men furuskogen er ikke til å redde.

 

På veien bortover Brendeteigen har du panoramautsikt mot Utladalen og Vettisfossen.

 

Stølsmaradalen er trolig Turistforeningens flottest beliggende hytte. Hytta er ubetjent (låst med DNT standardnøkkel).

 
 

Fra Stølsmaradalen bratt ned Brendeteigen over en luftig klopp passeres Utla. Herfra kan du ta en liten avstikker inn til foten av Vettisfossen. Derfra forbi Vetti og langs dugnadsveien ned til Hjelle.